TEAVITUS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teostab toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt riiklikku järelevalvet ehitusmaterjalidele- ja toodetele kehtestatud nõuete üle.

Vahemikul 10.08.18-09.09.18 müürikivide deklareeritud survetugevuses võib esineda kõrvalekaldeid deklareeritud väärtusest.
Seoses ettekirjutus 22.04.2019 nr. 16-2/18-2585-042 kohustub Rae Kivitehas oü viima ajavahemikus 10.08.18-09.09.18 toodetud betoonmüürikivid Magna Plokk 190x190x390/60 õige keskmise neto survetugevusega, mis läbiviidud testimiste kohaselt (Teede Tehnokeskus AS-i katseprotokollid nr. 5663/18, nr 5882/18 ja nr 5883/18) ajavahemikus 10.08-09.09.18 toodetud Magna Plokk 190x190x390/60 betoonmüürikividel oli 9,6;9,6 ja 9,5 N/mm2(MPa).
Loetelu  tootmiskuupäevadest ja tootekoodidest:
10.08.2018 3199
21.08.2018 3199
24.08.2018 3199
09.09.2018 3199
Rae Kivitehas oü ootab tagasisidet teadaolevatest ehitistest, kus kõnealuseid müürikive on kasutatud, et vajadusel korraldada ajavahemikul 10.08-09.09.18 toodetud ja ehitistesse paigaldatud betoonmüürikivide Magna Plokk 190x190x390/60 ehitiste kandekonstruktsioonide kontrollarvutused toote tegeliku survetugevuse väärtusega.

Toimivusdeklaratsioon MAGNA 190x190x390

Rae Kivitehas oü
Kui soovite infot puhastuvahendite kohta, siis klikake sellele lingile http://www.remei.com/products/detergents/


RAUDBETOONSILLUSED

SILLUSED (TALAD)
Sillusteks nimetatakse avade sildamiseks tehtud konstruktsioone. Tehnoloogiliselt monteeritavaid ja kohapeal tehtuid.
Monteeritavad sillused
Monteeritav sillus tõstetakse müüri ladumise ajal ava peale, peale seda müüri ladumine jätkub. Valmis silluste kasutamine aitab ehitusobjektil kokku hoida aega ja raha ning tulemus on garanteeritud kvaliteediga.
Kasutatakse nn
— mittekandvaid silluseid
— kandvaid silluseid
Esimesel juhul on sillus ettenähtud ava peale tuleva värske müürituse massi kandmiseks. Peale müüritise kivinemist eeldatakse, et müüritis hakkab ise tööle ava kohal kandva elemendina. Sellise silluse peal peab olema vähemalt ava laiuse kõrguses avadeta vaba müür (ilma lagede koormuseta). Sillus projekteeritakse sellise müüri kaalule. Ava laius ei tohiks olla üle 2...2,5m.
Teisel juhul peab sillus võtma vastu kõik koormused, mis esinevad ava peal eelpool mainitud alas.
Monteeritavateks sillusteks on üldjuhul raudbetoonsillused.
Silluseid valmistatakse vastavalt  tootestandardile EVS-EN 845-2 ning tellija poolt esitatud mõõtmetele ja tellija arvutuslikele koormustele (kN/m).
loe edasi

Alates 2018 aprillist tuleb müügile Magna PIKK-sari

Mõõdud 240 x 190 x 485 mm
Alusel 48 tk / 4,8 m2 / 1050 kg
loe edasi

Vaegnägijate plaat (SUUNAV ja HOIATAV)

loe edasi

Kruusa ja liiva müük (1,20€ / tonn) Sõreste karjäärist

loe edasi

2015 detsembrist uus toode: Magna 240 Mix

loe edasi

2015 sügisest uued tooted: veerenn ja veepüüdja

Veerenn hall 1.50/tk+km, värviline 2.50/tk+km   Veerenni otsatükk hall 3.50/tk+km, värviline 5.00/tk+km
loe edasi

2015 sügisest uus toode: Kehra Klassik 60mm

loe edasi

2015 kevadest uus toode: kõnniteeplaat vaegnägijale

loe edasi

2015 kevadest uus toode: 5-osaline Mosaiik 60mm

loe edasi