Murukivi 7.90 €/m2+km (hall)

Murukivi 7.90 €/m2+km (hall) kirjeldus:

Mõõtmed:600 x 400 x 100 mm
Kulu:1 m2 / 4 tk / 120 kg
Värv:must, punane, pruun 15.00 €/m2+km
Alus:12 m2 / 48 tk / 1440 kg
Aluse mõõtmed:1200 x 1200 mm

Värviliste toodete põhitoonid on pruun, punane ja must.
Kollased, rohelised, sinised ja valged tooted ainult ettetellimisel.
Hinnad antud kohaleveota. Kohaleveo korraldamine tellimisel, leppehinnaga.
Hinnad sisaldavad kauba mehhaniseeritud pealelaadimist kahveltõstukiga.
Aluste hind ei sisaldu toodete hinnas, aluse hind 8,00 + km (koos km-ga 9,60).
Tervete kaubaaluste tagasiostmine kolme (3) kalendrikuu jooksul hinnaga 6,00 + km

Rae Kivitehase  toodete loomise aluseks ning kvaliteedi garantiiks on järgmised tegurid:
1. Tooteid valmistatakse ainult sertifitseeritud materjalidest:
- ehitusliiv fraktsiooniga 0-4mm
- Soome graniitkillustik fraktsiooniga 2-5mm
- tsement CEM-l 42,5 R
- plastifikaator
2. Vesitsementtegur
- moderne Itaalia segusegamissüsteem (seadme mark: Planetary mixer type 1000, www.sicoma.it)
- veedoseerimissüsteem (seadme mark: Hydro-Mix VIII, www.hydronix.com)
3. Eelkivistumiskambris tagatud temperatuur +30 C ja õhuniiskus 93%
- aurugeneraator (seadme mark: Flash 60, www.icicaldaie.com)
4. Tootmisliin on täisautomaatne
- Tallinnas Suur-Sõjamäel (seadme mark: MEC-140 ELECTRO, www.mecmetal.fi)
- Põlvamaal Sõreste külas (seadme mark: UNIMATIC 1100 N, www.formimpianti.com)
5. Personal
- investeerime oma töötajate väljaõppesse ja oskuste arendamisse
6. Kvaliteet
- kontrollime hoolikalt igapäevaselt kasutatvate materjalide kvaliteeti ning tagame, et meie tooted on tehtud hoolega
- kõik tooted läbivad enne müügile jõudmist regulaarse kvaliteedi kontrolli:
  a. betoonõõnesplokkidel teeme iga partii kohta survetugevuskatseid (seadme mark: Matest, www.matest.it)
  b. sillutuskividel teeme iga partii kohta lõhestustõmbetugevuskatseid (seadme mark: Matest, www.matest.it)
7. Vastavus
- betoonist õõnesplokid vastavad standardile EVS-EN 771-3
- betoonist sillutuskivid vastavad standardile EVS-EN 1338:2003+AC:2006
- betoonist äärekivid vastavad standardile EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014
- betoonist plaatid vastavad standardile EVS-EN 1339:2003+AC:2006
 

Murukivi paigaldamisjuhend


Murukivi eesmärgiks on tekitada roheala suurtele platsidele, kus on vajalik säilitada
kasutuskõlbulikkus. Murukivi on hea kasutada suuremõõtmelistel parkimisaladel, mis vajavad nii
murutaimede pehmendavat mõju, kui ka betoonkivi poolt pakutavat sõidetavust.
Soovituslik paigaldusjärjekord:
1. Tihendatud aluspind
2. Vajadusel geotekstiil
3. Alustarind – killustikmaterjal
4. Sängitusliiv või peeneteraline killustikmaterjal
5. Murukivi
6. Muld murukivi aukudesse
7. Muruseemne külv
PS. MURUKIVI TIHENDAJAGA EI OLE SOOVITATAV TÖÖDELDA!

Mulla paigaldamise viise on kaks:
1 – murukivi augud on esialgu triiki mulda täis ning vihmutiga ühtlasel kastmisel oodatakse, et
muld vajuks looduslikul teel murukärje sisse. Mullapind kärjes peab olema 1-2 cm madalam kui
kärje pealmine pind, et murutaimede juurekaela osa jääks tallamisel minimaalsele kõrgusele.
2 – murukivi augud vajutatakse mehhaanilisel teel1-2 cm murukärje pealmisest servast allapoole,
kasutades taldmikku või mõnda muud sobilikku vahendit selleks.
Murukivis tagab taimede kasvamaminemise see, et mullapind jäetakse allapoole (ca 1-2cm) kivi
pealmist serva, ning tagatakse taimede kõige minimaalsem kasvuruum ning kõrsumisala.
Murutaimede kõrsumine ehk tihenemine algab pärast niitmist ning arvestades sellega, et murukivi
eesmärgiks on tekitada roheala suure kasutuskoormusega pindadel, on oluline, et muru kärgkivis
jääks kasvama.
Tihedalt täistopitud murukivis puudub taimejuurtele vajalik õhk ning kasvuruum, mille tulemusena
hukkuvad taimed. See omakorda väljendub rohelise ala asemel mullase pinnaga. Samuti hukutab
taimi auto raskus ning manööverdused (roolivõimendusega rataste keeramised kohapeal). Kui
taimed on aga allpool pealmist pinda, on õigete hooldusvõtete kasutamise korral võimalik
saavutada väga efektne roheline ala.
Murukivi hooldusjuhend
Murukivi sees kasvavaid murutaimi peab kastma, väetama ning niitma. Kuna mulla kogus igas
kärjes on väike, siis toitained selles tarvitatakse kiiresti. Ideaalse tulemuse saavutamiseks tuleb
vegetatsiooniperioodil väetada taimi iga kahe nädala tagant, alates ajast mil ööpäevaseks
keskmiseks õhutemperatuuriks kujuneb +8 kraadi C. Samuti tuleb murukivis olevaid taimi kasta
vihmutiga, kuival perioodil vähemalt 1 kord päevas – muld murukivi sees kuivab kiiresti, kuna
mulla kogus on väike ning murukivi ise akumuleerib soojust, mis kiirendab mulla aurumist
kärgedest.
Niitmise hooldusjuhend.
Murutaimede niitmine toimub vastavalt tingimustele ning vajadusele:
Tavaliselt tuleb esimene niitmine teha 4-6 nädalat pärast külvamist, siis on murutaimed
juba võrsumisfaasis. Esimest korda niidetakse 1/3 murutaime kõrgusest ja iga järgmine niide
tehakse poole taime kõrgusest aga mitte madalam kui 5-6 cm. Niidetud rohi võib jääda esialgu
murupinnale närbuma, kaitseks ereda päikese eest. Tihedad niidetud tutid võivad soodustada
murutaimede seenhaiguste levikut, seda eriti niiskete ilmade korral.
Väga oluline on ka sügisel viimase niitmise aeg. Muru ei tohi talveks jääda liiga kõrge, sel
juhul võivad taimed tõsiselt kahjustuda. Viimane niide tuleks teha siis, kui ööpäeva keskmine
temperatuur on +10 kraadi. Muru soovitav talvitumiskõrgus on 4-6 cm. 

Rohkem pilte:

Murukivi 7.90 €/m2+km  (hall) Murukivi 7.90 €/m2+km  (hall) Murukivi 7.90 €/m2+km  (hall)