390-sari 140 mm Tapp-liitega (MIX) 53 €/alus+km (0,63€/tk+km)

390-sari 140 mm Tapp-liitega (MIX) 53 €/alus+km (0,63€/tk+km) kirjeldus:

Mõõtmed:140x190x390 mm (12,5tk/m2)
Kulu:betoonikulu 1m2/0,061m3, mördikulu 1m2/17,5kg
Alus:85 tk / 6,8 m2 /1038 kg

Miks eelistada Magna tap-liitega betoonmüürikive?

Sobib kõikide müüritise tüüpide ladumiseks:
- vundamentid
- kandeseinad
-  vaheseinad
- tugimüürid

Parimad füüsilised näitajad:
- õhumüra isolaator
- dünaamiline heliisolatsioon
- tulepüsivus
- kandevõime (1-8 korrust)

Efekt:
- Vähem vuuke
- Siledam seinapind
- ladumise kiirus
- Viimistlusmaterjalide kokkuhoid

KASUTUSALA
Alusel on reaplokk(70tk), 1 sileda otsaga plokk(10tk), poolplokk(5tk)
140 mm laiused betoonmüürikivid (õõnesplokid) sobivad kõigi müüritise tüüpide (vundamentide, kandeseinte, vaheseinte, tugimüüride jne.) ladumiseks koos või ilma vastavate lisatingimustega (soojustus, hüdroisolatsioon, armeerimine jne.);
Müüritis on ideaalne 2-3 korruseliste majade kandeseinteks;
Omab häid võimalusi seina täiendavaks armeerimiseks ilma välisilmet muutmata;
Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega ei ole soovitav kasutada;
Õõnsustesse on mugav paigutada elektrijuhtmeid jt. kommunikatsioone;
Vähene mördikulu (ühe 140mm laiuse ploki kohta kulub u. 1,4kg segu)
Kuna plokkide välispind on sile ja tasapinnaline ning külmakindlus on piisav, siis sobivad nad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Oma küllalt suure massi tõttu on korralikult laotud betoonmüüritis hea õhumüra isolaator. Parema kandevõime, heliisolatsiooni ja tulepüsivuse saavutamiseks võib ploki õõnsusesd täis betoneerida. 
Kui müüritis (vundament, hoone välissein) jääb avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid või vastavavalt konstruktsiooni võimalustele kasutada plekist veeninasid sadevee eemalejuhtimiseks.
Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-7,5 meetri tagant. Deformatsioonipragude avanemise vältimiseks aitab kaasa ka seina armeerimine, armeerimisega võib müüritise vuukidevahelist pikkust suurendada.

Tootmisest video: https://youtu.be/J3yuppRxZYU

Küsi meilt ka silluseid!

Rohkem pilte:

390-sari 140 mm Tapp-liitega (MIX) 53 €/alus+km (0,63€/tk+km) 390-sari 140 mm Tapp-liitega (MIX) 53 €/alus+km (0,63€/tk+km)