Ettevõttest

Rae Kivitehas on 2006. aastal asutatud 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte.

Ttehas asub Tallinnas Suur-Sõjamäel (seadme mark: MEC-140 ELECTRO, www.mecmetal.fi)


Rae Kivitehas tootevalikus on tänase seisuga 31 erinevat toodet.
Rae Kivitehase tooteid leiab üle kogu Eesti kõigis suuremates kauplustes.
Eesti turul on Rae Kivitehas esindatud järgmistes betoontoodete kategooriates:
- betoonist õõnesplokid 
- betoonist sillutuskivid
- betoonist äärekivid
- betoonist kõnnitee plaadid
- betoonist murukivi 2 varianti
Ekspordime oma toodangut Lätti ja Soome.

Rae Kivitehase  toodete loomise aluseks ning kvaliteedi garantiiks on järgmised tegurid:
1. Tooteid valmistatakse ainult sertifitseeritud materjalidest:
- ehitusliiv fraktsiooniga 0-4mm
- Soome graniitkillustik fraktsiooniga 2-5mm
- tsement CEM-l 42,5 R
- plastifikaator

2. Vesitsementtegur
- moderne Itaalia segusegamissüsteem (seadme mark: Planetary mixer type 1000, www.sicoma.it)
- veedoseerimissüsteem (seadme mark: Hydro-Mix VIII, www.hydronix.com)

3. Eelkivistumiskambris tagatud temperatuur +30 C ja õhuniiskus 93%
- aurugeneraator (seadme mark: Flash 60, www.icicaldaie.com)
4. Tootmisliin on täisautomaatne
- Tallinnas Suur-Sõjamäel (seadme mark: MEC-140 ELECTRO, www.mecmetal.fi)
5. Personal 
- investeerime oma töötajate väljaõppesse ja oskuste arendamisse
6. Kvaliteet
- kontrollime hoolikalt igapäevaselt kasutatvate materjalide kvaliteeti ning tagame, et meie tooted on tehtud hoolega
- liiv ja graniitkillustik hoiustatakse sisetingimustes st. välistame raskete ilmastikuolude mõjud toodetele
- kõik tooted läbivad enne müügile jõudmist regulaarse kvaliteedi kontrolli:
  a. betoonõõnesplokkidel teeme iga partii kohta survetugevuskatseid (seadme mark: Matest, www.matest.it)
  b. sillutuskividel teeme iga partii kohta lõhestustõmbetugevuskatseid (seadme mark: Matest, www.matest.it)

7. Vastavus
- betoonist õõnesplokid vastavad standardile EVS-EN 771-3
- betoonist sillutuskivid vastavad standardile EVS-EN 1338:2003+AC:2006
- betoonist äärekivid vastavad standardile EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014
- betoonist plaatid vastavad standardile EVS-EN 1339:2003+AC:2006Rae Kivitehase väärtused:
- kliendi vajadustest lähtuvad kvaliteetsed tooted
- rahulolev klient, tarbija ja koostööpartner
- motiveeritud ja kõrgelt koolitatud töötajad
- eetiliselt ja majanduslikult jätkusuutlik tootmine
 
Perioodil 26.november 2009 kuni 25.november 2010 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi teadmiste ja oskuste arendamise koolitusprojekt OÜ Rae Kivitehas töötajatele. Projekt sai tuge EASi teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.